Connection Automation Technology

LUCOB spol. s r.o.
Pestovatelská 2/134
82104 Bratislava

tel: +421 (0)2 48205412
tel: +421 (0)903 414022
tel/fax: +421 (0)2 20812030
e-mail: office@lucob.sk

Novinky

Viacdierová prechodka
CABLEFIX
viac...


Bezpečnostný SCANNER, UAM-05LP-T301, Skener
HOKUYO

UAM-05LP-T301 je bezpečnostný Scanner pre Kategóriu 3. Najmenší na trhu. Rozmery 80x80x95 mm.
viac...SUPERFLEX SINGLE PAIR
ETHERNET (C) PUR
Kábel je určený pre použitie nových Single Pair Ethernet technológii pre rýchlosti prenosu dát do 1GBit/s
viac...

Všeobecné obchodné podmienky (VOP)

1. Platnosť

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné pri dodávateľsko-odberateľských vzťahoch ak nie je písomne dohodnuté inak. Neuvedené podmienky sú v zmysle obchodného zákonníka. Pred nákupom sa prosím zoznámte s obchodnými a záručnými podmienkami.

2. Ponuka

Ponuka je nezáväzná, bežne platná 3 mesiace po vystavení. V ponuke je uvedená cena a množstvo tovaru pre konkrétny obchodný prípad. Medzipredaj tovaru je vyhradený.

3. Prijatie objednávky

Obchod je uzatvorený, keď predávajúci po prijatí objednávky odoslal potvrdenie objednávky. Nákupné a dodacie podmienky kupujúceho sú pre predávajúceho záväzné len po písomnom potvrdení podmienok predávajúcim.

4. Minimálne dodacie množstvo

Predávajúci dodáva tovar bez obmedzenia množstva. V prípade, aj je tovar možne dodať len v celých baleniach, kupujúci je na túto skutočnosť upozornený v ponuke. Ak kupujúci vyžaduje dodanie tovaru v menšom množstve ako je balenie, predávajúci účtuje kupujúcemu manipulačná poplatok, na ktorom sa dohodne s kupujúcim.

5. Cena

Ceny sú zmluvné a sú platné pre danú objednávku v čase prijatia objednávky. Ak nie je v ponuke uvedené inak, ceny neobsahujú poštovné a balné. Pri rámcových objednávkach si v prípade zmenených obchodných podmienok dodavateľov vyhradzuje predávajúci zmenu cien tovaru. O tejto zmene je povinný predávajúci informovať kupujúceho.

V prípade objednávky bez ponuky predávajúci dodá tovar kupujúcemu za aktuálnu platnú cenu alebo za obvyklú cenu dohodnutú s kupujúcim.

6. Balenie

Balenie tovaru zabezpečuje dodávateľ. Obalový materiál ostáva u predávajúceho.

7. Dodávka tovaru.

Ak nie je dohodnuté inak, spôsob dopravy určuje predávajúci. Spôsob dopravy (pošta, špedičná služba) je volený podľa veľkosti, hmotnosti a hodnoty dodávky. Cena dopravy je fakturovaná kupujúcemu (ak nie je dohodnuté inak).

Predávajúci je oprávnený posielať a fakturovať aj čiastočné dodávky. Dopravovaný tovar je poistený prepravnými spoločnosťami. Tovar je dodávaný na adresu kupujúceho alebo na dodaciu adresu, ak je uvedená v objednávke. Po dohode je možné si prevziať tovar osobne u predávajúceho. Pri prebratí tovaru kupujúci skontroluje kompletnosť zásielky podľa priloženého dodacieho listu. Porušený prepravný obal je potrebné nahlásiť prepravnej spoločnosti.

Tovar sa dodáva s návodom na použitie v anglickom/nemeckom jazyku (alebo v jazyku výrobcu)

8. Dodacia lehota.

Dodacia lehota je čas medzi prijatím objednávky a odoslaním objednaného tovaru. Informáciu o dodacej lehote posiela predávajúci spolu s cenovou ponukou. Dodacia lehota závisí od dostupnosti tovaru. Možné prekročenie dodacej lehoty neoprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy a ani na náhradu škody. V niektorých prípadoch (vyššia moc, vojnový konflikt, štrajk, nepokoje, nedostatok surovín a energií, výpadky v produkcii u dodávateľov a subdodávateľov) nie je možné dodaciu lehotu dodržať. Vtedy nie je predávajúci informáciou o dodacej lehote viazaný

9. Platobné podmienky

Predávajúci dodáva tovar kupujúcemu na faktúru, po zaplatení predfaktúry alebo na dobierku.

Ak nie je dohodnuté inak, splatnosť faktúry za dodaný tovar je 30 dní. Za tovar nie je možné platiť v hotovosti. V prípade dodania tovaru na faktúru, tovar ostáva vo vlastnícstve predávajúceho až do úplného zaplatenia faktúry. Prekročenie splatnosti faktúry oprávňuje predávajúceho započítať si úroky z omeškania obvyklé ako pri získaní úveru v banke, pripadne náklady právnika pri vymáhaní dlhu.

10. Záruka

Záruka na dodaný tovar je 12 mesiacov. Záruka sa vzťahuje na výrobne vady. V prípade inej reklamácie po dohode môže byt tovar poslaný výrobcovi, ktorý diagnostikou určí či sa jedná o výrobnú vadu alebo chybu kupujúceho.

Kupujúci je povinný skladovať a používať tovar v súlade s návodom.

11. Spracovanie údajov

Spracovanie osobných údajov je v súlade s príslušnými zákonmi a predpismi EU a Slovenskej republiky a nebudu predané tretej osobe. Osobne údaje sa budú používať len pre potrebu predajcu.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 1.1.2013